Životní prostředí

Vítáme Vás na naší stránce, kde se můžete dozvědět více o tom, jak jsme šetrní k životnímu prostředí. V našem servisu mobilních telefonů si uvědomujeme důležitost ochrany přírody a snažíme se minimalizovat náš dopad na životní prostředí.

Jako první krok jsme snížili množství odpadu vznikajícího při opravách mobilních telefonů tím, že jsme zavedli systém recyklace a recyklujeme všechny použité součástky a materiály. Díky tomu minimalizujeme množství odpadu, který putuje na skládky a znečišťuje přírodu.

Dále jsme zavedli praktiky šetřící energií, například jsme nahradili staré a neefektivní světelné zdroje moderními LED osvětlením. To nám umožňuje snížit spotřebu energie a zároveň zlepšit osvětlení našich prostor.

V neposlední řadě, věnujeme se také zvýšení informovanosti našich zákazníků o šetrném přístupu k životnímu prostředí. Snažíme se je informovat o tom, jak správně nakládat s vysloužilými mobilními telefony a jak minimalizovat vliv elektronických zařízení na životní prostředí.

Jsme pyšní na to, že se nám daří být šetrní k životnímu prostředí a věříme, že společně můžeme přispět ke zlepšení stavu naší planety. Děkujeme Vám za Vaši podporu a těšíme se na Vaši návštěvu v našem servisu mobilních telefonů!